nagrody

nagrody

Lider Gospodarki Regionalnej

Lider Gospodarki Regionalnej to ogólnopolskie wyróżnienie dla miast, gmin i podmiotów, które podjęły najlepsze inicjatywy dotyczące wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki. Wyróżnione otrzymują podmioty, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestując w rozwój swojego regionu i poprawiając jakość życia mieszkańców.

Eko-Innowator

Eko-Innowator to ogólnopolski program wizerunkowy prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Biznesu. Program promuje eko-innowacyjne działania i inwestycje na rzecz ochrony środowiska. Skierowany jest do najbardziej wyróżniających się w kraju spółek, instytucji, jednostek naukowych oraz samorządów.

nagrody
nagrody

Ambasador Innowacyjności

Ambasador Innowacyjności to ogólnopolska Nagroda dla najbardziej kreatywnych firm uczelni i instytucji w Polsce, których praca połączona z nauką przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Począwszy od Start up-ów- firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku, po doświadczone firmy, mogące pochwalić się innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej.

Człowiek Roku

Nagroda Człowiek Roku to prestiżowe coroczne wyróżnienie przyznawane przez Redakcję Panorama Gospodarcza. Osoba, która w minionym roku wywarła największy wpływ na życie społeczne, kulturalne, gospodarcze czy polityczne. Swoją postawą daje przykład wielu ludziom na całym świecie. Jest wytrwała, odważna, działa dla dobra ogółu. Nagroda ta jest przyznawana kobiecie i mężczyźnie.

nagrody
nagrody

Laur Spółdzielczości

Laur Spółdzielczości to honorowe wyróżnienie za wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego oraz rozpowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania. Wyróżnienie otrzymują najprężniej rozwijające się i najlepiej zarządzane spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce.

European Economic Award

European Economic Award – to międzynarodowa nagroda skierowana do firm i korporacji z wysoką pozycją rynkową. Przyznawana najlepszym podmiotom gospodarczym z kraju i z Europy, które przyczyniają się do rozwoju światowej gospodarki i stanowią wzór dla innych firm na arenie międzynarodowej, wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem gospodarki. Nagroda jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstw, a jej laureaci współtworzą grono najlepszych przedstawicieli świata biznesu.

nagrody
nagrody
nagrody
nagrody
nagrody
nagrody
nagrody