Skip to content

Edycja II – rok 2020

Prezes Michał Pomarański

Michał Pomarański, Prezes Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki

W trakcie II edycji wydarzenia organizowanego przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki rozmawialiśmy głównie o synergii świata nauki, samorządu i biznesu. Nakreślaliśmy korzyści wynikające ze współpracy tych trzech sektorów gospodarki. Staraliśmy się z powodzeniem zobrazować sukcesy płynące z dobrze działających relacji. Omówiliśmy także potencjał gospodarki polskiej w najbliższych latach. Wydarzenie gospodarcze, które od lat sukcesywnie organizujemy odpowiada na pytanie, jak najlepiej wykorzystać ten potencjał. To wydarzenie jest podsumowaniem całorocznych sukcesów prężnie rozwijających się przedsiębiorstw na arenie polskiej, jak i europejskiej.

Agenda II edycji Forum Rozwoju Biznesu

9:00 – 9:15

sala bankietowa

Inauguracja

9:15 – 11:00

SALA TAMARY ŁEMPICKIEJ

Rola samorządu we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości

inwestycyjne oblicze turystyki
jak promować tereny inwestycyjne?
sposoby skutecznego pozyskiwania środków na rozwój gminy

SALA BANKIETOWA

Nowoczesne zarządzanie w parze z innowacyjnością

od pomysłu do biznesu – jak wdrażać nowe rozwiązania
jak utrzymać pozycję lidera
ekologiczne strategia biznesu

11:00 – 13:00

SALA TAMARY ŁEMPICKIEJ

Samorząd i biznes – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu

jak skutecznie stosować narzędzia marketingu terytorialnego, aby przyciągnąć inwestorów
czego biznes i samorządy mogą się od siebie nauczyć ?
wspieranie przedsiębiorczości w regionach

SALA BANKIETOWA

Nowoczesne zarządzanie w parze z innowacyjnością

wkład Polskich naukowców w ochronę i poprawę jakości życia
ekologia w życiu gospodarczym
działalność B+R w praktyce

11:00 – 13:00

LUNCH

14:00 – 16:00

sala bankietowa

Uczelnia na miarę XXI w

edukacja w parze z biznesem
uczelnia jako podpora innowacji
budowanie międzynarodowych relacji kluczem do rozwoju

16:00 – 18:00

sala bankietowa

Szkolenie

„Jak inwestować w marketing, żeby nie przepalać pieniędzy?”

19:00

gala

Dowiedz się więcej o naszych prelegentach

Galeria

Szersza relacja